Дипломної роботи
НазваниеДипломної роботи
страница1/13
Дата публикации29.11.2013
Размер1,92 Mb.
ТипДиплом
www.pochit.ru > Банк > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Дипломна робота з банківської справи

"Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення"

ВСТУПОднією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні в'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди

був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотнього руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Банківський кредит - необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.

Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить національний і світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства.

^ Тема дипломної роботи "Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення" відноситься до однієї з найактуальніших в економічній теорії та банківській практиці кредитування.

^ Актуальність теми дипломної роботи пов'язана з тим, що ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.

Актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми, її недостатнє вивчення і обгрунтування, необхідність розробки напрямків подальшого розвитку методів і умов банківського кредитування господарських суб'єктів і обумовили вибір теми магістерської роботи.

^ Наукова і практична цінність роботи полягає в формуванні концепції

вдосконалення методів банківського кредитування юридичних осіб та аналізі іноваційних технологій процесів надання позичок.

^ Метою дипломної роботи є вивчення проблем пов'язаних з дотриманням умов кредитування, вибором способів кредитування, виробленням практичних та методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку з урахуванням зарубіжного досвіду.
Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:

а) розкрити механізм здійснення кредитування та суть методів надання позик;

б) проаналізувати діючу практику кредитування в АППБ “Аваль”

в) дати оцінку можливостям подальшого розвитку вітчизняних способів
надання позичок, впровадженню світового досвіду кредитування та
рекомендації щодо підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу
функцій в кредитному процесі.

^ Об'єктом дослідження дипломної роботи є система кредитних взаємовідносин господарських суб'єктів, що обслуговуються в АППБ “Аваль”.

Предметом дослідження дипломної роботи є умови, методи кредитування господарських суб'єктів, шляхи вдосконалення та перспективи

розвитку банківського кредитування в Україні.
Мета і завдання обумовили зміст і структуру дипломної роботи. Вона

складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. В додатках містяться кредитні справи та інші матеріали, що використані в процесі роботи.

^ В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні аспекти кредитування та методів надання позик.

В другому розділі проведено аналіз діючої практики кредитних взаємовідносин “Макро” з АППБ “Аваль” та ТОВ “Спектр”, “Ощадний банк”

^ Третій розділ роботи висвітлює шляхи вдосконалення та перспективи розвитку банківського кредитування на Україні.

Інформаційною базою проведеного дослідження є матеріали періодичної літератури з питань банківської справи, державної та відомчої статистики, дані звітності, досвід роботи банків, дані спеціальних економічних досліджень та наукова література.

На основі даної інформаційної бази, здійсненого аналізу досліджуваного питання, проведеного особистого спостереження, узагальнивши всі матеріали, в

магістерській роботі викладені власні напрацювання, ідеї, пропозиції для подальшого розвитку та вдосконалення банківської системи України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Дипломної роботи iconПлан роботи Ради з профілактики правопорушень на 2006-2007 н р. №
Затвердити основний план роботи Комі-сії, покласти обов’язки на кожного з членів
Дипломної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
Ринок фінансових послуг: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси»...
Дипломної роботи iconФорматування текстових документів. Хід роботи
Засобами будь-якого Інтернет-перекладача перекладіть пропонований текст І відредагуйте його. Документ збережіть під назвою Лаб Word...
Дипломної роботи iconКомплексна програма розвитку системи психіатричної допомоги в Кіровоградській області
Для зменшення відтоку кадрів при плануванні фонду заробітної плати необхідно враховувати можливість додаткової оплати праці за розширений...
Дипломної роботи iconПроек т «невстигаючий обдарований учень» Виконавець-заступник директора...
Учасники проекту: заступник директора з навчально- спортивної роботи,психолог, соціальний педагог, керівники мо, учні
Дипломної роботи icon10 електронні таблиці
Електронна таблиця — це набір даних, поданий у табличній формі, та зв'язків (математичних співвідношень) між ними. Часто електронними...
Дипломної роботи iconКадр 1 Аналіз результативності методичної роботи в місті Комсомольську за 2010/11 н р
Кадр 2 Антон Семенович Макаренко сказав: "Як би успішно людина не закінчила педагогічний вуз, яка б вона не була талановита, але...
Дипломної роботи iconЗатверджую голова районної державної адміністрації В. Криничанський
Щопонеділка відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації організовувалося проведення апаратних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
www.pochit.ru
Главная страница